در پیانوکلاسیک تلاش میکنیم تا حد امکان بخوانیم٬ گوش کنیم٬ یاد بگیریم و لذت ببریم.

برای یک پیانیست فقط پیانو کافی نیست. سازی که از نظر تکنیک٬ گستره صدایی و رنگ آمیزی بی نظیر است٬ نوازنده آن نیز باید از همه لحاظ گسترده باشد تا دیدی به اندازه ساز پیانو نسبت به موسیقی داشته باشد.

با همراهی شما٬ در کنار هم٬ میخوانیم٬ میشنویم٬ مینوازیم و میسازیم.

با تشکر از همراهی همیشگی شما.

سینا