دشیفر امروزبتهوون: سونات برای پیانو شماره 1 ( تقدیم شده به هایدن )این سونات دارای 4 موومان میباشد که عبارتند از: AllegroAdagio Allegretto: که موومانی متناسب با رقص میباشد که تشکیل شده از یک Menuetto و یک Trio است.Prestissimoسعی کنید تمامی موومان های این سونات را دشیفر کنید چرا که دارای علامتگذاری ها, دینامیک و حالت های ریتمیک مختلفی است که میتوانید با آنها آشنا شوید.دانلود کنید: http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/a/a9/IMSLP03062-Beethoven-PianoSonataNo1Lebert.pdf