" این مطلب کاملا شخصی بوده و از تجربه این جانب در نوازندگی به دست آمده و برگرفته از منبع خاصی نمیباشد "مختصری از انواع مهم تریل در دوره های مختلفطرز نواختن تریل بستگی به نوع قطعه, دوره زمانی قطعه و آهنگساز دارد. در دوره باروک تریل را باید کاملا مساوی نواخت به طوری که تمام نت های تریل به صورت تقسیمات مساوی شنیده شوند. معمولا در فوگ ها تریل ها باید کاملا مساوی باشند. در اکثر قطعات طرز نواختن تریل در پاورقی یا بالای سر تریل مشخص میشود که باید دقیقا همان گونه نواخته شود. مثلا در برخی سونات های هایدن در خط اول 3 تریل دیده میشود که این 3 تریل باید به 3 گونه مختلف اجرا شوند که طرز نواختن آنها در پاورقی ذکر شده استدر بعضی مواقع تریل را میتوان کاملا آزاد نواخت ( چه در دوره باروک, کلاسیک یا رومانتیک ) معمولا در دوره باروک در کنسرتوها یا سوییت ها , در دوره کلاسیک در سونات ها , واریاسونها, کنسرتوها و کادانس ها  و در دوره رومانتیک معمولا تریل را کاملا آزاد مینوازند مگر اینکه آهنگسار طرز نواختن تریل را مشخص کرده باشد. البته طرز اجرای تریل در همه افراد یکسان نیست. نوازندگان مختلف تریل ها را متفاوت مینوازند. اختلافها و تفاوت های بسیاری بین نوازندگان بزرگ در جهان وجود داردتریل در قطعات بومی و رقصهای مختلف معمولا آزاد و به دلخواه نوازنده یا نوازندگان نواخته میشودچگونه تریل های تمیز و خوش صدابسازیماز آنجایی که تریل به صورت یک صدای زینتی در قطعات به کار میرود باید بسیار ظریف و خوش صدا باشد. اینکه چگونه تریل های ما ظریف و خوش صدا باشند رابطه مستقیم به آزاد بودن کل دست و مچ ما دارد! در هنگام نواختن تریل ضمن اینکه انگشتهای ما به صورت جداگانه حرکت میکنند, مچ ما نیز باید در جهت انگشتان ما به صورت رفت و برگشن حرکت داشته باشد تا انرژی پتانسیلی که از مچ دست تا انگشتان ذخیره میشود کاملا تخلیه شده و به انگشتان منتقل شود. در غیر این صورت مچ ما سفت شده انگشتها بعد از مدتی خسته میشوند و صدای تریل ما بسیار خشک و ناهنجار خواهد شدنکته مهم در اینجاست که دست ما از شانه ها تا مچ نیز در هنگام نواختن تریل باید کاملا آزاد بوده و حرکت دورانی داشته باشددر صورت رعایت این موارد انگشتان دست ما و خود دست ما اصلا خسته نخواهند شد حتی اگر شما ساعتها مشغول نواختن تریل باشید...! بهترین ترکیب انگشتان برای نواختن تریل های خوش صدا و ظریف :2و3 ( موتسارت و باخ ) - 2و4( تریل های طولاتی و کادانسها ) - 1و3 ( تریل های فورته وکوتاه یا ناگهانی ) - 1و2 تریل های ظریف که به طورت زیر صدا نواخته میشوند و ملودی با  انگشت های 3و4و5 نواخته میشود اگر در نواختن تریل مشکل دارید یا انگشتان شما ضعیف هستند, سعی کنید از سرعت بسیار پایین شروع به تمرین تریل کنید و کم کم سرعت را بالا ببرید. با این کار به انگشتان خود طرز نواختن تریل را آموزش میدهیداصل موسیقی زیبایی و آرامش است, سعی کنید زیبایی های قطعات را پیدا کنید و با نوای سازتان بیان کنید. حتی ساده ترین ملودی ها رانوشته شده توسط: سینا نیک آئین