چایکوفسکی: دومکا ( Dumka )اجرا: هوروویتز , ضبط شده در سال 1942دانلود اجرا + نت